miércoles, 19 de febrero de 2014


Voldria ser sol, voldria ser cel, voldria ser llum... voldria ser mar, voldria ser vent, voldria... 
però no soc res, no soc ningú. 
Tanmateix, soc l'anhel d'aquests somnis incomplerts.,